ติดต่อเรา

ที่อยู่: 393 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
โทรศัพท์: +66 54 330737
โทรสาร: +66 54 330737 ต่อ 1004
Email:

Send Us a Message