ฝ่ายบริหารทรัพยากร - งานบุคลากร

งานบุคลากร

บุคลากร งานบุคลากร

นายวีระวัฒน์ จันละ
หัวหน้างานบุคลากร

นางชลธิชา ขวัญกิจศักดา
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

Download เอกสารงานบุคลากร
[05-09-2565] เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
[05-09-2565] เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูชำนาญการ
[05-09-2565] เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไม่มีวิทยฐานะ
[05-09-2565] เกณฑ์การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
[07-06-2565] เอกสารคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
[10-05-2565] เอกสารสมัครงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
[10-05-2565] มาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
[10-05-2565] การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
[10-05-2565] สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554