ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา - งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

บุคลากร งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
[02-08-2565] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสถานศึกษา
[23-06-2565] แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
[25-05-2565] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสา พัฒนาวิทยาลัยฯ
[25-05-2565] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
[18-05-2565] ปฏิทินงานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[12-05-2565] แต่งตั้งครูเวรประจำวันเพื่อให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ หน้าเสาธง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[12-05-2565] แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ครูเวรประจำวัน ควบคุมดูแลความเรียบร้อยการเข้า-ออกวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[11-05-2565] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันพืชมงคล ประจำปี 2565