กิจกรรมจิตอาสาเนื่องวันฉัตรมงคล

07-05-2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ นำตัวแทนคณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสา ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565