อบรมเดินเครื่อง พฤษภาคม 2565

13-05-2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการเดินเครื่องอุตสาหกรรมผลิต ไฟฟ้า นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม การพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการจำลองการเดินเครื่องอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า โดยมีนายคนองเดช ดาวสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งตัวแทน ศูนย์ฝึกอบรม กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมมี นายสมเกียรติ เชาว์ฟอง วิทยากรชำนาญการด้านการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า และ นายอภิชาต ชาตยาภา เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้กับ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ และวิทยาลัยเทคนิค ลำปาง ที่เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้