กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันพืชมงคล 2565

13-05-2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แปลงสาธิตโครงการชีวะวิถี นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นำ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกันทำกิจกรรม เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2565