คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วท. กฟผ. แม่เมาะ ร่วมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน

04-06-2565

นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป มีนายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพิธีฯ วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอแม่เมาะ (อาคารจำป่าแดด) เมื่อช่วงเช้าและช่วงค่ำตัวแทนวิทยาลัยฯนำโดย นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรม ถวายพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565