ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ

[24-06-2565] ต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง New
[23-06-2565] วท กฟผ.แม่เมาะ จัดพิธีไหว้ครูช่างและครูสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 New
[17-06-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ต้อนรับคณะผู้บริหาร ที่รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
[16-06-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเงินสนับสนุนการดำเนินการทำกิจกรรมในสถานศึกษา
[16-06-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ออกให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) 65
[09-06-2565] "การติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565 "
[04-06-2565] คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วท. กฟผ. แม่เมาะ ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
[27-05-2565] คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิค ลำปาง เดินทางเยี่ยมชม อบรมโครงการ กฟผ สอศ
[26-05-2565] ผู้อำนวยการวิทยาลัย เทคนิค กฟผ.แม่เมาะ รวมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
[25-05-2565] คณะผู้บริหารและครู นำนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ ใน กฟผ.แม่เมาะ
[24-05-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ นำนักเรียน นักศึกษา รับวัคซีนเข็ม 3
[23-05-2565] วารสารดอกแขม เดือนพฤษภาคม 65
[23-05-2565] ปฐมนิเทศ อวท
[17-05-2565] คณะผู้บริหาร และ ครู รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จาก กฟผ. แม่เมาะ
[17-05-2565] เตรียมความพร้อมป้องกันยุงลายก่อนเปิดภาคเรียน
[13-05-2565] กิจกรรมการปรับพื้นฐานความรู้ ให้กับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[13-05-2565] วท.กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[13-05-2565] วท.กฟผ.แม่เมาะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
[13-05-2565] ผู้บริหาร คณะครู ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรม วันพืชมงคล ปี 2565
[13-05-2565] วท. กฟผ.แม่เมาะ เปิดโครงการอบรม การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเดินเครื่องจำลองอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
[07-05-2565] คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู เจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันฉัตรมงคล
[06-05-2565] รองคนองเดชดาวสุข ประเมินวิทยฐานะ
[29-04-2565] นักศึกษา วท. แม่เมาะ ร่วมอบรมด้านเทคโนโลยีและระบบการผลิตไฟฟ้า
[18-04-2565] วท แม่เมาะ สรงน้ำพระและสิ่งศักสิทธิ์ประจำสถานศึกษา 65
[07-04-2565] วท แม่เมาะ ร่วมร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันจักรี
[31-03-2565] วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ร่วมพิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 3
[17-03-2565] โรงเรียนมัธยมวิทยาเข้าศึกษาดูงาน
[13-03-2565] ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2564
[13-03-2565] มอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2564
[22-02-2565] รับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น ระดับภาคเหนือ โครงการ Fin. ดี We can do season 3
egtech

มุ่งเป็นสถานศึกษาชั้นนำของการอาชีวศึกษา ภายใต้ข้อตกลงร่วมมือ และความต้องการของชุมชนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

- วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ